UAB autocentras “Žibintas” investicijos į klientų savitarnos sprendimus

ES parama

ES parama Autocentras Žibintas

UAB autocentras “Žibintas” yra jau beveik 7 metus veikianti automobilių serviso paslaugų įmonė, kuri teikia tradicines autoserviso paslaugas – profilaktiką, remontą, dalių keitimą, tepalų, padangų keitimą, draudiminių įvykių administravimą, ratų geometriją bei išduoda reikalingas pažymas.

Įmonės vadovai numatė savo veiklą papildyti novatorišku veiklos modeliu, skiriant daugiau dėmesio verslo klientams. Nors ir toliau būtų priimami bei aptarnaujami klientai-fiziniai asmenys, tačiau įmonė savo veiklos ateitį sieja ir planuoja persiorientuoti į verslo įmonių aptarnavimą ir šiuo tikslu yra numatyta perorientuoti savo modelį bei sukurti verslo klientų aptarnavimui reikalingą e-komercijos savitarnos sistemą.

UAB autocentras “Žibintas” 2022 metų kovo mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Bendra projekto vertė – 67 000,00 eurų, o jam skirtas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 50 000,00 Eur.

Šio projekto įgyvendinimo metu įmonėje bus sukurtas klientų savitarnos sprendimas, kuris bus naudojamas verslo klientams užregistruoti savo transporto parką ir vėliau nuolat per savitarną naudotis serviso paslaugomis, užsiklausti, užsisakyti, derinti ir užsisakyti papildomas paslaugas, patvirtinti remonto darbų pasiūlymą (sutikti su juo) ar jo atsisakyti, patvirtinti darbų atlikimo kokybę.

Projekto metu įdiegtų klientų savitarnai skirtų informacinių technologijų pagalba UAB autocentras “Žibintas” planuoja ženkliai padidinti vykdomos veiklos efektyvumą ir išplėsti veiklos apimtis bei pardavimus, tuo pačiu mažinant užklausų ir užsakymų įgyvendinimo administracinio aptarnavimo poreikį. Klientų savitarnos sprendimo įdiegimas užtikrins spartesnį įmonės pardavimo pajamų augimą.

Numatyta projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių.

Scroll to Top